Woman in the World Awards

Międzynarodowy plebiscyt skierowany do firm, których właścicielkami są Polki. Plebiscyt ma za zadanie promowanie przedsiębiorczości polskich kobiet poza granicami kraju oraz umacnianie pozycji polskich kobiet na zagranicznych rynkach. W plebiscycie mogą brać udział Polki, które są przedsiębiorcze, twórcze i prowadzą swoje firmy poza granicami Polski lub prowadzą międzynarodową firmę.

www.womanintheworld.co.uk/category/plebiscyt/

Start: 2019/2020